HomeCuvant inainteCuvant ADR SV Oltenia

Cuvant ADR SV Oltenia

IMG_5759

Marilena Bogheanu
Director General ADR SV Oltenia

ADR SV OLTENIA – EXPERIENȚĂ ȘI EXCELENȚĂ

ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

Animați de o puternică motivație de a demonstra că putem contribui major la dezvoltarea regiunii, am pus bazele primei organizații cu vocație regională, care a format prima generație de profesioniști în domeniu.

De la înfiinţarea sa, în 1999, Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a reușit să clădească, în parteneriat cu actorii locali, un climat deschis de cooperare și respect reciproc, care să contribuie la dezvoltarea regiunii prin planificare strategică, prin idei de proiecte inovatoare şi măsuri de intervenţie eficiente, bazate pe o expertiză tehnică solidă.

Activitatea de planificare regională a demarat încă din anul 2000, iar primul Plan de Dezvoltare Regională (PDR) 2004-2006 pregătea regiunea pentru accesul la fondurile structurale ale Uniunii Europene. Timp de doi ani, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și regiunea Lazzio din Italia s-au aflat într-un proiect de înfrățire instituțională și transfer de expertiză, în scopul pregătirii Agenției să gestioneze, să implementeze și să monitorizeze sprijinul acordat de UE.

Anii care au urmat au fost marcați de un important proces de implicare activă și reflecție asupra scopului și conținutului PDR, în care ADR Sud-Vest Oltenia și-a asumat rolul de facilitator și promotor al dezvoltării regionale. Prin acest prim exercițiu de planificare, ne-am propus concentrarea pe avantajele comparative și competitive ale regiunii și pe o metodologie de elaborare cu totul inovativă la acea dată, pe principiul parteneriatului la nivel regional și județean.

 Dovadă că această abordare a funcționat este faptul că am incheiat cu succes al treilea exercitiu de planificare al PDR, pentru orizontul 2014-2020. Ne bucurăm de aceleași bune relații de colaborare cu administrația publică locală, de o identitate și un sediu propriu, birouri în toate județele regiunii și personal deja experimentat și bine instruit.

Începuturi anevoioase și vise transformate în realitate

Începutul nu a fost deloc ușor, tinand cont că, în perioada 1999-2001, ne desfasuram activitatea în numai două birouri puse la dispoziție de Prefectura Dolj, în incinta Palatului Administrativ din Craiova. Spațiul era insuficient, întrucât personalul ni se tripla în decurs de un an, singura soluție rămânand închirierea unui nou spațiu. În anul 2008, o parte din angajații ADR și-au continuat activitatea într-o nouă locație închiriată. Totuși, dezideratul nostru rămânea un sediu propriu, care să ne reprezinte și în care să putem activa în conditii optime, însă costurile erau foarte mari.  Oportunitatea a venit odată cu lansarea unui proiect național, prin care s-au alocat fonduri Phare dedicate achiziționării sau construirii de sedii pentru ADR-uri. Astfel, pe 2 iunie 2011, am reușit să transformăm visul în realitate, inaugurând noul sediu din Aleea Teatrului, după mai bine de un deceniu în care am fost găzduiți în clădirea Prefecturii Dolj.

Am pornit la drum cu o echipă de numai 7 oameni ambiţioşi, cu resurse puține dar cu respect pentru valorile tradiţionale și deschişi mereu la nou, iar astăzi am ajuns să numărăm 112 angajati, să construim o echipă sudată, formată din profesioniști cu mentalitate europeană. Împreună am căutat să venim în întâmpinarea nevoilor comunității, prin lansarea de inițiative la nivelul regiunii privind îmbunătățirea calității infrastructurii regionale, stimularea investițiilor și promovarea turismului.

Au existat și voci care nu au crezut in existența banilor europeni, a trebuit să înfrângem obstacole de natură instituțională și administrativă, dar, în ciuda acestor piedici, am rămas constanți și ne-am clădit credibilitatea de care ne bucurăm în prezent.

Rezultatele vin cu multă muncă, implicare și responsabilitate

Prin activitatea de pionierat în domeniul gestionarii fondurilor europene si experiența câștigată în timp, am oferit transfer de expertiză instituţiilor cu atribuţii similare, care gestionează astăzi domenii importante precum protectia mediului, dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forței de muncă. Ne mândrim că am evaluat, contractat și monitorizat un număr de 375 proiecte finanțate din fonduri Phare și guvernamentale,  cu o valoare totală a finanțării nerambursabile de peste 85 milioane euro.

Asumarea rolului de Organism Intermediar pentru implementarea POR 2007-2013 a însemnat pentru noi multă implicare și responsabilitate. Ne-am canalizat toate eforturile în vederea atingerii unui grad cât mai ridicat de absorbție a celor 621,60 milioane de euro alocate regiunii, pentru ca, în prezent să ne putem evalua munca, analizând rezultate concrete ale transformarii regiunii noastre.

Din cele 975 proiecte, în valoare solicitată de 1,20 miliarde euro,  depuse la sediul ADR SV Oltenia pentru finanțare prin POR 2007-2013, în cele cinci județe ale regiunii s-au contractat 566 proiecte, in valoare de aprox.  773 milioane euro fonduri nerambursabile.

REGIO lasă în urmă rezultate concrete, ale unor proiecte articulate pe nevoile de dezvoltare ale regiunilor României, ce merită promovate. Dincolo de cifre și procente, rezultatele efective precum locurile de muncă nou-create, infrastructura de transport modernizată, structurile de afaceri nou-construite, spitalele și școlile modernizate, campusurile universitare și centre sociale construite, echipamente noi pentru situații de urgență, centre de afaceri nou-înființate, muzee și clădiri de patrimoniu reabilitate, investiții și dotări în spațiile de producție ale firmelor mici, puncte Salvamont, proiecte de infrastructura turistică în stațiuni balneoclimaterice, toate acestea sunt cele care contează.

De la recunoasterea valorii la satisfacția materializării propriilor idei

Grație performanțelor și rezultatelor excelente înregistrate în gestionarea Programului Operațional Regional, Agenției i-a fost încredințată, în luna martie 2013, gestionarea Axei Prioritare 1 a Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POS CCE), “Un sistem de producție inovativ și eco-eficient”, pentru patru operatiuni. Un an mai târziu, ADR SV Oltenia a preluat și Axa Prioritară 3, “Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor pentru sectorul privat și public”, Operațiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband și la serviciile conexe”. Exercițiul POS CCE a fost o adevărată “probă de foc” pentru noi. În decursul a numai 9 luni, în intervalul septembrie 2013-iunie 2014, au avut loc 26 sesiuni de contractare, fiind semnate 178 contracte de finanțare, în valoare totală de aprox. 91.680.000 euro.

Am elaborat o serie de aplicații de finanțare care s-au materializat în proiecte strategice, având ca obiectiv dezvoltarea regiunii. Deși majoritatea inițiativelor ADR Sud-Vest Oltenia au fost inițial privite cu neîncredere și o anumită doză de scepticism, în timp, ele și-au probat utilitatea, unele fiind adoptate și puse în practică, altele aflându-se în curs de materializare.

Prin intermediul activității de marketing, în concordanță cu Agenda Europa 2020, Agenția a inițiat crearea a doi poli de competitivitate: „Automotive Sud-Vest Oltenia” și „Turism Oltenia – Inovare și tradiție în turism TurOlt InoTT”, precum și a două clustere: „Construct Cluster Oltenia” și „AGROPRO Oltenia Cluster”, cu scopul de a încuraja sectoarele de activitate reprezentative în regiune precum construcții, turism, agricultură, automotive.

ADR Sud-Vest Oltenia, Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional

Experiența acumulată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, de la fondarea sa și până în prezent, vorbește despre o perioadă marcată de provocări abordate cu succes, de obstacole depășite, experiență acumulată și lecții învățate. Pentru perioada 2014-2020, vom asigura gestionarea POR la nivel regional, în calitate de Organism Intermediar. Ne aflăm în fața unui orizont 2020 cu noi paradigme și oportunități. Suntem convinși că Programul Operațional Regional 2014-2020, ale cărui prevederi reflectă abordări noi în ceea ce privește modernizarea infrastructurii regionale, dezvoltarea urbană durabilă, eficiența energetică, reducerea emisiilor de carbon, stimularea potențialului de inovare, regenerarea socio-economica a comunităților defavorizate și accelerarea coeziunii interne a regiunilor, va fi un instrument important în continuarea eforturilor de atingere a obiectivelor Strategiei Uniunii Europene, orientate către o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Dezvoltarea regională ca standard de excelență

Ingredientul care a contribuit major la succesul demersurilor noastre, constă în faptul că am pus suflet în ceea ce am întreprins, transformând o profesie într-o misiune de credință, demonstrând că atunci când crezi cu tărie într-o idee, este posibil, prin muncă si dedicare, să o transformi  în realitate.

Considerăm că am avut un rol catalizator la nivelul regiunii, reprezentând factorul de echilibru pentru cele 5 judete ale regiunii noastre. Nu este un rol ușor, pentru că trebuie să găsim în permanență cele mai bune soluții pentru beneficiarii noștri, fie că este vorba de Consilii Județene, Primării, instițutii de invațământ și cultură, mediul de afaceri sau societatea civilă.

            Paleta schemelor de finanțare și a proiectelor este foarte diversă, necesitând un grad ridicat de cunoaștere a problematicilor identificate în cadrul fiecărei aplicații. A trebuit să găsim întotdeauna soluții, deși ne-am confruntat cu situații inedite și complexe, cu un volum de muncă de un ritm și nivel foarte ridicat. Provocarea pentru institutia noastră rămânând eficientizarea managementului activităților pe care le gestionăm, astfel încât să constituim mereu un element de sprijin și încredere în peisajul regional.

Resursa umană, nucleul unei organizații de succes

În mod constant, transmitem în spațiul public informații cu caracter tehnic, date si cifre care reflectă progresul proiectelor, pentru ca întregul proces, de la depunerea aplicațiilor și până la concretizarea lor în investiții cu impact asupra cetățenilor Olteniei, să se desfășoare într-o manieră cât mai transparentă.

Acum, însă, doresc sa transmit un altfel de mesaj: acela că succesul se clădește cu eforturi susținute, cu multă ambiție și devotament. O condiție a reușitei constă în a identifica și valoriza potențialul uman, în a construi o echipă de oameni dedicați și a-i conduce spre rezultate cât mai aplicate, ce generează performanță.

Expertiza acumulată de ADR Sud-Vest Oltenia, competența și rezultatele înregistrate dau măsura profesionalismului instituţiei noastre, sunt cartea de vizită şi expresia ambiţiilor unei organizații care priveşte cu optimism către viitor. Doresc să transmit întreaga mea considerație  angajaților și colaboratorilor noștri pentru că au contribuit la succesul programelor gestionate de Agenție și speranța ca toate proiectele să se materializeze!