HomeContract de finanțare din POAT 2014-2020

Contract de finanțare din POAT 2014-2020

“Sprijin acordat ADR SV Oltenia in perioada 2016-2018 în procesul de închidere a POSCCE 2007-2013 la nivelul regiunii SV Oltenia”

Cod proiect 2.1.036

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul central în județul Dolj, municipiul Craiova, str. Aleea Teatrului nr.1, și sediul OI POS CCE în județul Dolj, municipiul Craiova, bd. Carol I nr.19, derulează, incepând cu data de 26.05.2017, proiectul Sprijin acordat ADR SV Oltenia in perioada 2016-2018 în procesul de închidere a POSCCE 2007-2013 la nivelul regiunii SV Oltenia, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.450.706,39 lei, din care asistență tehnică nerambursabilă in sumă maximă de 1.450.706,39 lei.

Proiectul se implementează în regiunea Sud-Vest Oltenia, in perioada 01.01.2016-31.12.2018 și are o durată de 36 de luni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin comprehensiv pentru realizarea gestionării și implementării transparente și eficiente a FESI în procesul de închidere a POSCCE 2007-2013, în perioada 2016-2018, în vederea unei tranziții facile către noua perioadă de programare 2014-2020.

Obiectivul specific al proiectului este de a asigura sprijinul necesar ADR SV Oltenia pentru realizarea activităților specifice Acordului-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea și închiderea POS CCE.

Rezultate anticipate:

– Verificarea administrativă și la fața locului a rapoartelor de progres finale și a cererilor de rambursare finale pentru proiectele POSCCE aflate in implementare la nivelul regiunii

– Monitorizarea durabilității investițiilor realizată pentru proiectele POSCCE

– Redactarea secțiunii relevante din raportul final de implementare POS CCE aferent Axelor 1 si 3 POSCCE

– Planificarea, realizarea misiunilor de audit intern privind POS CCE  si raportarea

– Sprijin logistic pentru functionarea OI ADR (sediu functional, utilitati, deplasari, birotica, service auto, servicii informatice si de comunicatii etc) asigurat pentru 36 de luni

anunturi publicate in mass-media la startul/finalizarea proiectului

– publicarea pe website-ul propriu a descrierii proiectului pe intreaga durata de implementare a acestuia

– afis cu informatii despre proiect, realizat si afisat

 

Detalii suplimentare puteți obține de la:

dl. Ionuț Bîrcă, Șef Departament Monitorizare Proiecte Ex-Post

Tel-Fax. 0040 251 412 780; 0040 251 411 869

Email: ionut.birca@adroltenia.ro

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020