HomeUncategorizedConsultare publică GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR – POR/2019/14/14.1/14.1/1/Spitale regionale

Consultare publică GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR – POR/2019/14/14.1/14.1/1/Spitale regionale

„Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a lansat în scopul consultării publice Ghidul Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor – POR/2019/14/14.1/14.1/1/Spitale regionale, Axa prioritară 14 – Crearea infrastructurii spitalelor regionale de urgență, Prioritatea de investiții 14.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 14.1 – Îmbunătățirea calității şi a  eficienței îngrijirii spitalicești de urgență.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 24.07.2019 ( 10 zile lucrătoare).

Detalii privind forma ghidului propusă consultării publice puteți obține accesând site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional în regiunea Sud – Vest Oltenia, //por2014-2020.adroltenia.ro/axa-prioritara-14/ sau pe site-ul AM POR: //www.inforegio.ro/ro/axa-prioritara-14/ghiduri-in-dezbatere-publica/756-ghidul-solicitantului-por-2019-14-14-1-14-1-1-spitale-regionale”