HomeConditii de utilizare site

Conditii de utilizare site

Termeni şi condiţii de utilizare a webwebsite-ului www.adroltenia.ro

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR 
www.adroltenia.ro este website-ul oficial al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia (denumit în continuare „ADRSV OLTENIA”) pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor ADRSV OLTENIA.
Utilizarea website-ului www.adroltenia.ro (denumit în continuare „website”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul website-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Accesând şi navigând pe acest website, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.
DESCRIEREA SERVICIILOR
Prin intermediul secţiunilor sale, website-ul www.adroltenia.ro oferă Utilizatorilor informaţii, acte normative, decizii, hotărâri, reglementări şi ştiri referitoare la implementarea programelor comunitare si de finantare.
Ce este un serviciu electronic?
În cadrul websiteului www.adroltenia.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre cetăţeni şi ADRSV OLTENIA.

Există două tipuri de servicii electronice oferite de www.adroltenia.ro:

  • servicii de informare, care asigură cetăţenilor, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor postate de către ADRSV OLTENIA;
  • servicii de comunicare interactivă („Contact şi asistenţă”), care permit un mai bun contact cu cetăţenii, cu societatea civilă şi cu alţi factori interesaţi, folosind mecanisme de tip feedback, cu scopul de a îmbunătăţi serviciile şi activităţile ADRSV OLTENIA.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
ADRSV OLTENIA întreţine acest website pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora. Cu toate acestea, ADRSV OLTENIA nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest website.

Informaţia oferită:

  • este exclusiv de natură generală;
  • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
  • poate conţine legături web spre alte website-uri aspura conţinutului cărora ADRSV OLTENIA nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

Un document disponibil pe website nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.
De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe website.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul website-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei ADRSV OLTENIA de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile ADRSV OLTENIA impuse de lege.
Nici o informaţie prezenta pe acest website nu va fi considerata drept oferta de produse sau servicii in general de produse financiare venind din partea ADRSV OLTENIA. Acest website nu conţine sfaturi sau recomandări cu privire la luarea unei decizii, oricare ar fi aceasta.

REGULI GENERALE 

Administratorul website-ului declară următoarele:

  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului website-ului;
  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a website-ului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
  • pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.