HomeCLAY

CLAY

Denumire program: INTERREG EUROPE

Denumire proiect: CLAY „Cross Sector support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs”

Durata: 2018-2023 / faza 1 (36 luni) + faza 2 (24 luni)

Website proiect: www.interregeurope.eu/clay

Proiectul „Cross Sector support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs” (PGI05491 CLAY) este finanțat prin programul INTERREG EUROPE 2014-2020 – apelul nr. 3 (2017) și se derulează începând cu data de 1 iunie 2018.

Proiectul a fost depus prin intermediul unui consorțiu format din șase entități, după cum urmează:

Parteneri:

1. Regione Umbria (Guvernul Regional din Umbria, Italia) – Lider de proiect –www.regione.umbria.it/home

2. Agrupaciòn Europea de Cooperaciòn Territorial Ciudades de la Ceramica, AECT limitada (AEuCC) – (Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială Orașele Ceramicii, Spania) – //www.aeucc.eu

3. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, România – www.adroltenia.ro

4. Etelä-Pohjanmaan liitto (Consiliul Regional Ostrobotnia de Sud, Finlanda) – www.epliitto.fi

5. CTCV: Centro Tecnológico da Ceramica e do Vidro (CTCV: Centrul Tehnologic pentru Ceramică și Sticlă, Portugalia) – www.ctcv.pt

6. Association pour le développement et la promotion du pôle européen de la céramique (Asociația pentru dezvoltarea și promovarea polului european de ceramică, Franța) – www.cerameurop.com

Proiectul își propune să răspundă nevoilor identificate în sectorul ceramicii tradiționale, pentru a se adapta la climatul economic actual.

Acțiunile propuse în cadrul proiectului se referă la identificarea măsurilor de politică ce promovează inițiative transversale și intersectoriale pentru:

1. promovarea inovării în procesul de producție a ceramicii artistice: progresele înregistrate în IT și automatizare ar putea contribui la reducerea costurilor și a timpului referitor la modul în care sunt gestionate IMM-urile active în domeniul ceramicii;

2. promovarea inovației în procesul de proiectare și în produsul final: există o cerere de piață în creștere pentru modele moderne și caracteristici moderne în ceramică;

3. promovarea inovării în marketingul și vânzarea produselor ceramice artistice: sectoarele tradiționale necesită sprijin pentru a profita de oportunitățile oferite de instrumentele de marketing moderne și de piața globală, inclusiv internaționalizarea.

Proiectul CLAY este co-finanțat în proporție de cca. 1,10 milioane de euro prin Programul INTERREG EUROPE 2014-2020, din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Contact:
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia
Strada Aleea Teatrului, nr.1, Craiova
Tel.: 0251.412.780
e-mail: office@adroltenia.ro;

 

Link website CLAY //www.interregeurope.eu/clay/

09.06.2022 – Întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectului CLAY – „Cross Sector Support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs” Horezu, România, 2-3 iunie 2022

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de partener al proiectului CLAY – „Cross Sector Support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs”, a organizat împreună cu liderul proiectului, Regiunea Umbria din Italia, prima întâlnire de lucru din cadrul celei de-a doua faze a proiectului.
Evenimentul, la care au participat partenerii din Italia (Regiunea Umbria și Grupul European de Cooperare Teritorială a Orașelor Ceramice) și Portugalia (Centrul Tehnologic pentru Ceramică și Sticlă), alături de actorii regionali relevanți din domeniul ceramicii artistice, a avut loc în România, în Horezu – unul dintre locurile reprezentative pentru ceramica autentică românească, în perioada 2-3 iunie 2022. De asemenea, partenerii din Franța (Asociația pentru Dezvoltarea și Promovarea Centrului European de Ceramică) și Finlanda (Consiliul Regional Ostrobotnia de Sud) s-au alăturat întâlnirii în sistem online.
Scopul organizării evenimentului a fost acela de a realiza un schimb de experiență și opinii cu privire la primul an de implementare a planurilor de acțiune în regiunile vizate de proiect în țările partenere și, de asemenea, de a identifica posibile îmbunătățiri pentru cel de-al doilea an de implementare.
În deschiderea întâlnirii, au luat cuvântul:

  • dl. Ștefan-Cătălin Catană, director general interimar al ADR Sud-Vest Oltenia;
  • dl. Nicolae Sărdărescu, primarul orașului Horezu;
  • dl. Eugen Săvulescu, președintele Așociației GAL Microregiunea Horezu.

Evenimentul a continuat cu prezentările privind progresul planurilor de acțiune implementate în cele cinci regiuni vizate de proiect: Regiunea Sud-Vest Oltenia din România, Regiunea Umbria din Italia, Regiunea Ostrobotnia de Sud din Finlanda, Regiunea Centro din Portugalia și Regiunea Nouvelle-Aquitaine din Franța.
De asemenea, în cadrul întâlnirii, s-a discutat despre viitorii pași privind sprijinirea IMM-urilor din domeniul ceramicii, acordând o atenție sporită inovării produselor și proceselor, păstrând în același timp tradiția ceramicii.
În cea de-a doua zi a evenimentului, au fost organizate vizite de studiu în regiune, astfel:
 prima vizită de studiu a avut loc în atelierul meșterului popular Sorin Giubega, din satul Olari, Horezu, recunoscut de către UNESCO, pentru lucrările sale, drept „Tezaur uman viu”. Artistul a vorbit despre meșteșugul olăritului, despre ceramica tradițională de Horezu și a realizat o scurtă demonstrație de prelucrare și decorare a lutului;
 cea de-a doua vizită de studiu a avut loc în magazinul soților Nicoleta și Laurențiu Pietraru, care au dezvoltat o afacere în domeniul ceramicii printr-o metodă de marketing inedită. Magazinul reprezintă, de fapt, o construcție unică în zonă, care dezvăluie o oală uriașă, reprezentativă pentru ceramica tradițională din regiune;
 cea de-a treia vizită de studiu a fost organizată la Târgul ceramicii populare românești ”Cocoșul de Hurez”, ajuns anul acesta la cea de-a 50-a ediție. Evenimentul a reunit meșteri ceramiști din România, care și-au prezentat creațiile într-o expoziție unică în țară.
Informații suplimentare despre proiect se regăsesc la adresa: //www.interregeurope.eu/clay/


Întâlnire de lucru CLAY, Horezu, 2-3 iunie 2022 (62 downloads)

27.04.2021 – Cea de-a șasea întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectului CLAY – “Cross Sector Support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs” Regiunea Sud-Vest Oltenia, 8 aprilie 2021

27.11.2020 – Cea de-a cincea întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectului CLAY – “Cross Sector Support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs” – regiunea Sud-Vest Oltenia, 25 noiembrie 2020

13.10.2020 – Al cincilea eveniment de învățare interregională (Interregional Learning Event – ILE 5) – ADR Sud-Vest Oltenia susține competitivitatea întreprinderilor din sectorul ceramicii artistice de la nivel regional

11.06.2020 – Cea de-a patra întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectului CLAY – “Cross Sector Support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs” – regiunea Sud-Vest Oltenia, 29 mai 2020

28.02.2020 – Cel de-al patrulea eveniment de învățare interregională organizat în cadrul proiectului CLAY Caldas da Rainha – Portugalia, 19 – 20 februarie 202018.11.2019 – Întâlnirea de lucru organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia în cadrul proiectului CLAY, la Horezu, în data de 8 noiembrie 2019


09.10.2019 – Cel de-al treilea eveniment de învățare interregională
organizat în cadrul proiectului CLAY Seinäjoki – Finlanda, 11-12 septembrie 2019


06.05.2019 – Întâlnire de lucru organizată în cadrul proiectului CLAY – “Cross Sector support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs” – Horezu, județul Vâlcea, 22 aprilie 2019


20.09.2018 – Cross Sector support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs, Râmnicu Vâlcea, 11 septembrie 2018


11.03.2019 – Comunicat de presă – A doua întâlnire în cadrul proiectului CLAY, Limoges, Franța


08.08.2018 – CLAY „Cross Sector support for Innovative and Competitive Artistic Ceramic SMEs”