Home16Clarificari privind depunerea Fiselor de proiecte in cadrul apelului destinat pregătirii proiectelor pentru perioada 2021-2027

Clarificari privind depunerea Fiselor de proiecte in cadrul apelului destinat pregătirii proiectelor pentru perioada 2021-2027

In vederea completarii si depunerii Fiselor de proiecte finanțate din Programul Operațional Asistenta Tehnica (POAT) 2014-2020, va comunicam urmatoarele:

1. Pentru corelarea Metodologiei de selecție aprobata de CDR SV Oltenia si Fiselor proiect  de investiții cu Grilele de evaluare, am modificat Declaratia de angajament si eligibilitate. In cadrul continutului documentului s-a adaugat textul : “2. Activitatile propuse spre finanţare nu au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea  cererii de finanțare în cadrul POAT 2014-2020, indiferent dacă toate plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar (a se vedea criteriul 2.2.F din ghid)”.

2. Avand in vedere raspunsul primit de la AM POAT, privind modul de elaborare a documentatiile in parteneriat pentru domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana si turism, va informam urmatoarele:

  •  art. 13 din OUG 88/2020 se refera la modul in care se pot elabora documentatiile si nu la proiectele de investitii.
  • pentru domeniile mobilitate urbana, regenerare urbana si turism, nu se prevede ca documentatiile sa fie elaborate in parteneriat. In acest sens, daca sunt implicate mai multe UAT-uri, acestea pot face un alt acord distinct in care sa se stipuleze cine va fi responsabil de elaborarea documentației, urmând ca acesta sa fie partener cu ADR in cadrul proiectului finantat din POAT.
  • va rugam sa aveti in vedere ca partenerul din cadrul proiectului POAT va fi singurul responsabil de activitatea din cadrul proiectului privind elaborarea documentatiei, ca acesta trebuie sa deruleze procedura de achizitie si sa efectueze platile catre contractor, sume care ulterior vor fi rambursate din POAT.
  • in plus, va rugam sa aveti in vedere ca aceste tipuri de proiecte de investitii realizate in parteneriat sa fie eligibile in 2021-2027 si sa va asigurati, inca de la acest moment, ca sunteti in cunostinta de cauza privind cerintele regimului proprietatii publice/private ale viitoarelor investitii de pe teritoriul UAT-urilor.

Documente atasate:

Declaratia de angajament si eligibilitate