Ordinul nr. 1777/03.05.2023 al MIPE privind aprobarea conținutului/modelului/formatului/structurii-cadru privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027

În baza Ordinului nr. 1777/03.05.2023 al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), au fost aprobate Structura-cadru a Ghidului solicitantului, Modelul-cadru al Cererii de finanțare, formatul și structura-cadru ale Declarației unice, formatul-cadru al Bugetului proiectului, conținutul-cadru al Raportului de progres, conținutul-cadru al Raportului de vizită. Documentele pot fi vizualizate mai jos: Ordinul nr. 1777-03.05.2023 Anexa 1 […]

Primul ghid de finanțare pentru mediul de afaceri din Oltenia, în consultare publică

21.03.2023 – UPDATE! Referitor la cap 3.5 Cuantumul cofinanțării acordate: “Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional pentru întreprinderile mici este de 75 %.” În consecință, la cap 4.2.1, lit A, pct. 4: “Contribuția minimă a solicitantului la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor regional pentru întreprinderi mici este de […]