HomeAT POAT SMIS 126822 Sprijin logistic si salarial acordat ADR SV Oltenia in calitate de OI POS CCE in procesul de inchidere a POS CCE 2007-2013

AT POAT SMIS 126822 Sprijin logistic si salarial acordat ADR SV Oltenia in calitate de OI POS CCE in procesul de inchidere a POS CCE 2007-2013

“Sprijin logistic și salarial acordat ADR SV Oltenia în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere a POS CCE 2007-2013”

Cod SMIS 126822

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, cu sediul central în județul Dolj, municipiul Craiova, str. Aleea Teatrului nr.1, și sediul OI POS CCE în județul Dolj, municipiul Craiova, bd. Carol I nr.19, derulează, începând cu data de 7.03.2019, proiectul Sprijin logistic și salarial acordat ADR SV Oltenia în calitate de OI POS CCE în procesul de închidere a POS CCE 2007-2013, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 507.800,5 lei, din care, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 429.826,20 lei.

Proiectul se implementează în regiunea Sud-Vest Oltenia, în perioada 01.01.2019 – 29.02.2020 și are o durată de 14 de luni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin comprehensiv pentru realizarea gestionarii si implementării transparente si eficiente a IS (instrumentelor structurale) în procesul de închidere a POSCCE 2007-2013.

Obiectivul specific: Sprijinirea procesului de închidere a POS CCE 2007 – 2013, prin îndeplinirea corespunzătoare si la timp a tuturor atribuțiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivități Economice (POS CCE) către Organismul Intermediar pentru POS CCE înființat în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, prin asigurarea de sprijin logistic si salarial pentru personalul implicat în închiderea POS CCE.

Rezultate anticipate:

  • 35 rapoarte de durabilitate verificate aferente unui număr de 31 de proiecte
  • 31 vizite expost efectuate
  • Arhivarea 100% a documentelor legate de implementarea proiectelor si gestionarea Axelor 1 si 3 din POS CCE, cu finalizare a durabilității pana la 1 noiembrie 2019
  • Asigurarea salarizării personalului implicat in derularea activităților proiectului pentru 14 luni
  • Implementarea masurilor incluse în planurile de acțiune elaborat de AM POS CCE, ca urmare a recomandărilor rezultate în urma misiunilor de audit extern POS CCE si raportarea către AM POS CCE, daca va fi cazul;
  • Sprijin logistic pentru funcționarea OI ADR (sediu funcțional, utilități, deplasări, birotica, service auto, servicii informatice si de comunicații etc) asigurat pentru 14 luni.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020

Date de contact: dl. Ionuț Bîrcă, Șef Departament Monitorizare Proiecte Ex-Post, tel./fax. 0040 251 412 780; 0040 251 411 869
Email: ionut.birca@adroltenia.ro

Anunt incepere SVO 126822

Anunt final SVO 126822