HomeArhiva

Arhiva

15.03.2022 – ADR SV OLTENIA PUBLICĂ VERSIUNEA ACTUALIZATĂ A PLANULUI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ (PDR) SUD-VEST OLTENIA 2021-2027

ADR Sud-Vest Oltenia publică versiunea actualizată a Planului de Dezvoltare Regională (PDR) Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2021-2027, la finalul unui proces complex de analiză a contextului european și național, a principalilor indicatori socio-economici ai regiunii, de definitivare a Strategiei pentru Dezvoltare Regională și centralizare a observațiilor și propunerilor de îmbunătățire primite de la partenerii regionali.

Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2021-2027 reprezintă instrumentul de planificare strategică prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economica regională si având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile și acțiunile-cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își prioritizează nevoile de dezvoltare și investițiile în domeniul economic și social.

Actuala versiune cuprinde informații reactualizate pe baza ultimelor date statistice disponibile și are ca anexă portofoliul regional de proiecte consolidat, ce trasează necesarul si tipurile de investiții ce vor fi finanțate din viitorul Program Operațional Regional sau din alte programe operaționale și surse de finanțare, în concordanță cu prioritățile regiunii, direcțiile de acțiune si obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare.

Documentul actualizat și Anexele pot fi descărcate de la link-urile de mai jos. Observațiile și propunerile de îmbunătățire pot fi transmise prin email la adresele: office@adroltenia.ro si magda.lungu@adroltenia.ro.

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-na Marilena Alecu, Director Direcție PRC, e-mail: programare@adroltenia.ro sau d-na Magda Lungu, Șef Departament GP, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro, tel/fax: 0251/412780.

PDR-2021-2027-actualizat-ianuarie-2022 (248 downloads) Anexa 3.1. Influența orașelor din fiecare județ (70 downloads) Anexa 3.2-Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare in Reg SV Oltenia (34 downloads) Anexa 3.3.GAL-uri din Regiunea Sud-Vest (41 downloads) Anexa 4.3.1 Rata de ocupare a resurselor de muncă pe regiuni (46 downloads) Anexa 4.3.2 – Rata șomajului (%) pe sexe și regiuni de dezvoltare din România 2005-2017 (31 downloads) Anexa 4.3.3 Rata de activitate a resurselor de muncă (%) pe sexe,reg.de dezv,varsta 15-64 ani (30 downloads) Anexa 5.1.1 Conexiunea Regiunii Sud-Vest Oltenia cu axele TEN-T (36 downloads) Anexa 6.1 Profilul teritorial al rețelei de distributie a apei potabile (24 downloads) Anexa 6.2-Lungime retea apa potabila-Rg SV Oltenia (19 downloads) Anexa 6.3 Evolutia rețelei de distribuție a apei potabile în regiunea Sud-Vest Oltenia. (20 downloads) Anexa 7.2 Top 20 localități din județe după principalii indicatori economici (48 downloads) Anexe 9. Agricultura (28 downloads) Portofoliu complet actualizat dec 2021_ (41 downloads)

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) aL regiunii Sud-VEST OLtenia 2021-2027, lansat în CONSULTARE PUBLICĂ

Planul de Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia 2021-2027 reprezinta instrumentul de planificare strategica prin care regiunea, plecand de la analiza socio-economica regionala si avand drept cadru obiectivele tematice, prioritatile de investitii si actiunile cheie prevazute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, isi promoveaza prioritatile si interesele in domeniul economic și social.

PDR reprezintă atât o reflectare a nevoilor de dezvoltare a regiunii, în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente față de regiunile mai dezvoltate din UE, cât și un instrument de prioritizare a investițiilor în regiune.

Planul va avea ca anexă portofoliul de proiecte relevante la nivel regional, aflat momentan in lucru, ce va stabili necesarul si tipurile de investitii ce vor fi finantate din viitoarele Programe Operationale sau alte surse de finantare, in concordanta cu prioritatile regiunii, direcțiile de acțiune si obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare.

Documentul poate fi descărcat accesând link-ul de mai jos. Observațiile și propunerile de îmbunătățire a documentului pot fi transmise prin email la adresele: programare@adroltenia.ro si magda.lungu@adroltenia.ro. Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-na Magda Lungu, Șef Departament PM POR, tel/fax: 0251/412780, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro.