HomeArhivă

Arhivă

15.03.2022 – ADR SV OLTENIA A PUBLICAT VERSIUNEA ACTUALIZATĂ A PLANULUI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ (PDR) SUD-VEST OLTENIA 2021-2027

ADR Sud-Vest Oltenia a publicat versiunea actualizată a Planului de Dezvoltare Regională (PDR) Sud-Vest Oltenia pentru perioada 2021-2027, la finalul unui proces complex de analiză a contextului european și național, a principalilor indicatori socio-economici ai regiunii, de definitivare a Strategiei pentru Dezvoltare Regională și centralizare a observațiilor și propunerilor de îmbunătățire primite de la partenerii regionali.

Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027 reprezintă instrumentul de planificare strategică prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică regională și având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile și acțiunile-cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își prioritizează nevoile de dezvoltare și investițiile în domeniul economic și social.

Actuala versiune cuprinde informații reactualizate pe baza ultimelor date statistice disponibile și are ca anexă portofoliul regional de proiecte consolidat, ce trasează necesarul și tipurile de investiții care vor fi finanțate din viitorul Program Regional sau din alte programe operaționale și surse de finanțare, în concordanță cu prioritățile regiunii, direcțiile de acțiune și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare.

Documentul actualizat și anexele pot fi descărcate de la link-urile de mai jos. Observațiile și propunerile de îmbunătățire pot fi transmise prin e-mail la adresele: office@adroltenia.ro și magda.lungu@adroltenia.ro.

Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de către doamna Marilena Alecu, director Direcția PRC, e-mail: programare@adroltenia.ro, sau de către doamna Magda Lungu, șef Departament GP, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro, telefon/fax: 0251/412.780.

PDR-2021-2027-actualizat-ianuarie-2022 (318 downloads) Anexa 3.1. Influența orașelor din fiecare județ (110 downloads) Anexa 3.2-Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare in Reg SV Oltenia (71 downloads) Anexa 3.3.GAL-uri din Regiunea Sud-Vest (76 downloads) Anexa 4.3.1 Rata de ocupare a resurselor de muncă pe regiuni (88 downloads) Anexa 4.3.2 – Rata șomajului (%) pe sexe și regiuni de dezvoltare din România 2005-2017 (61 downloads) Anexa 4.3.3 Rata de activitate a resurselor de muncă (%) pe sexe,reg.de dezv,varsta 15-64 ani (54 downloads) Anexa 5.1.1 Conexiunea Regiunii Sud-Vest Oltenia cu axele TEN-T (67 downloads) Anexa 6.1 Profilul teritorial al rețelei de distributie a apei potabile (53 downloads) Anexa 6.2-Lungime retea apa potabila-Rg SV Oltenia (45 downloads) Anexa 6.3 Evolutia rețelei de distribuție a apei potabile în regiunea Sud-Vest Oltenia. (49 downloads) Anexa 7.2 Top 20 localități din județe după principalii indicatori economici (78 downloads) Anexe 9. Agricultura (62 downloads) Portofoliu complet actualizat dec 2021_ (74 downloads)

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) al regiunii Sud-Vest Oltenia 2021-2027, lansat în consultare publică

Planul de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia 2021-2027 reprezintă instrumentul de planificare strategică prin care regiunea, plecând de la analiza socio-economică regională și având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile de investiții și acțiunile cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își promovează prioritățile și interesele în domeniul economic și social.

PDR reprezintă atât o reflectare a nevoilor de dezvoltare a regiunii, în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente față de regiunile mai dezvoltate din UE, cât și un instrument de prioritizare a investițiilor în regiune.

Planul va avea ca anexă portofoliul de proiecte relevante la nivel regional, aflat momentan în lucru, ce va stabili necesarul și tipurile de investitii care vor fi finanțate din viitoarele Programe Operaționale sau alte surse de finanțare, în concordanță cu prioritățile regiunii, direcțiile de acțiune și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare.

Documentul poate fi descărcat accesând link-ul de mai jos. Observațiile și propunerile de îmbunătățire a documentului pot fi transmise prin e-mail la adresele: programare@adroltenia.ro și magda.lungu@adroltenia.ro. Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de către doamna Magda Lungu, șef Departament PM POR, telefon/fax: 0251/412780, e-mail: magda.lungu@adroltenia.ro.