• Apeluri lansate - Programul Regional Sud-Vest Oltenia
  • Apeluri lansate - Programul Tranziția Justă
  • Apeluri lansate - Programul Sănătate

 

PrioritateObiectiv specific, Operațiune-AcțiunePerioadă de depunereGhidul solicitantului
Prioritatea 1 – Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice   
Prioritatea 2 – Digitizare în beneficiul cetățenilor și al firmelor   
Prioritatea 3 – Eficiență energetică și infrastructură verdeOS 2.1; Operaţiunea A – Investiții în clădirile publice în vederea asigurării/creșterii eficienței energetice și măsuri pentru utilizarea unor surse regenerabile de energie27.07.2023, ora 12:00 – 27.01.2024, ora 12:00Ghidul Solicitantului Investiții în creșterea eficienței energetice a clădirilor publice
OS 2.7; Acțiunea B – Sprijin pentru conservarea, îmbunătățirea sau extinderea infrastructurii verzi-albastre01.09.2023, ora 12:00 – 01.03.2024, ora 12:00Ghidul Solicitantului Infrastructură verde – Municipii reședință de județ
Ghidul Solicitantului Infrastructură verde – Municipii
Ghidul Solicitantului Infrastructură verde – Orașe
Prioritatea 4 – Mobilitate urbană durabilă   
Prioritatea 5 – Accesibilitate și conectivitate la nivel regionalOS 3.2; Acţiunea A – Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T27.07.2023, ora 12:00 – 27.01.2024, ora 12:00Ghidul Solicitantului Conectivitate regională și îmbunătățirea accesului la TEN-T
Prioritatea 6 – Educație modernă și incluzivăOS D (II); Acțiunea – Investiții în dezvoltarea infrastructurii educaționale pentru învățământ primar și secundar27.07.2023, ora 12:00 – 27.01.2024, ora 12:00Ghidul Solicitantului Investiții în educație – învățământ primar și secundar
Prioritatea 7 – Dezvoltare teritorială sustenabilă

OS 5.1

01.10.2023, ora 12:00 – 01.04.2024, ora 12:00Ghidul Solicitantului Sprijin pentru dezvoltare urbană integrată – Municipii reședință de județ
Ghidul Solicitantului Sprijin pentru dezvoltare urbană integrată – Municipii
Ghidul Solicitantului Sprijin pentru dezvoltare urbană integrată – Orașe
Prioritatea 8 – Asistență tehnicăOS Sprijinirea instituțiilor implicate în managementul PR SV Oltenia și a beneficiarilor/partenerilor în scopul implementării eficiente și transparente a PR17.07.2023, ora 12:00 – 31.10.2023, ora 12:00Instrucţiunea nr. 3/12.07.2023
Apel strategii teritoriale integrate

OS b(vii) – Infrastructură verde

OS b(viii) – Mobilitate urbană durabilă

OS e(i) – Regenerarea urbană și infrastructura de turism, patrimoniu și cultură din zonele urbane

28.06.2023 – 28.12.2023, ora 16:30Ghidul Solicitantului Strategii teritoriale integrate

 

Denumire apel

Perioadă de depunere

Ghidul solicitantului

Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă”

20.12.2023, ora 11:00 –

20.03.2024, ora 24:00

Ghidul solicitantului

Schema de ajutor de stat