Home16Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud – Vest Oltenia vinde prin licitaţie publică cu strigare bunuri scoase din funcţiune aparţinând instituţiei.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud – Vest Oltenia vinde prin licitaţie publică cu strigare bunuri scoase din funcţiune aparţinând instituţiei.

Licitaţia publică cu strigare va avea loc la sediul ADR SV Oltenia, Aleea Teatrului nr.1, Sala nr.33, în data de 23.09.2020, începând cu ora 10.00.

Preturile de pornire ale autovehicolelor sunt urmatoarele:

Nr.crt. Denumire mijloc fix Valoare (RON) Valoare (EU) Valoare garantie participare (RON)
1. Autoturism Renault Laguna 7750 1600 387,50
2. Autoturism Renault Clio 6300 1300 315

Saltul de supralicitare este de 5%.

Vizualizarea autovehiculelor scoase la licitatie se va putea face incepand cu data de 08.09.2020, la punctul de lucru al ADR SV Oltenia din Bvd. Carol nr.19, Craiova, Dolj.

Documentele necesare în vederea participării la licitaţia. publică cu strigare se vor depune până la data de 17.09.2020, inclusiv, la sediul ADR SV Oltenia, Aleea Teatrului nr.1 Craiova.

Poate participa la licitaţie orice persoana fizică sau juridică, care prezinta urmatoarele documente:

  • copie după certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului şi de pe certificatul de înregistrare fiscală, precum si imputernicirea si actul de identitate ale persoanei care il reprezinta pe ofertant, pentru persoanele juridice
  • copie dupa actul de identitate pentru persoanele fizice;
  • dovada de achitare a garantiei de participare la licitaţie.

Garantia de participare la licitiatie este de 5% din pretul initial de vanzare si se poate plati in contul institutiei, RO81BRDE170SV04102701700, BRD CRAIOVA CUI 11642243, sau la casieria institutiei.

Pentru informatii suplimentare (conditii de participare, vizionare, depunere oferta) va puteti adresa la telefon 0726.119.506.