Home18Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Specialist in dezvoltare organizationala (cod COR 242322) , ce va avea contract de munca cu timp partial (4 ore pe zi) in cadrul proiectului „Sprijin pentru ADR SV Oltenia in pregatirea POR 2021 – 2027, pe perioada determinata (01.10.2020 – 31.12.2021)

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Specialist in dezvoltare organizationala (cod COR 242322) , ce va avea contract de munca cu timp partial (4 ore pe zi) in cadrul proiectului „Sprijin pentru ADR SV Oltenia in pregatirea POR 2021 – 2027, pe perioada determinata (01.10.2020 – 31.12.2021)

Concursul consta in 2 etape:

 • Aprobarea dosarului de candidatura
 • Sustinerea Interviului

Descrierea postului – atributii principale

– Contribuie la elaborarea documentelor pentru Programul Operational Regional 2021 – 2027, in special in ceea ce priveste: strategie, activitati indicatori, tinte, alocari financiare;

– Sustine procesul de negociere cu Comisia Europeana, pentru POR 2021-2027;

– Asigura suportul necesar in vederea acreditarii  Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud – Vest Oltenia ca Autoritate de Management pentru POR 2021- 2027, prin furnizarea de inputuri privind functiunile, elaborarea si implementarea procedurilor, etc.

Conditii de participare

 • Studii superioare absolvite cu diploma de licenta;

Bibliografie

 • Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania;
 • Ordonanta de Urgenta nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
 • Hotarârea de Guvern nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii si pentru asigurarea continuitatii cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013;
 • Manual de simplificari- 80 de masuri de simplificare in politica de coeziune 2021-2027;
 • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind fondul european de dezvoltare regionala, fondul social european, fondul de coeziune, fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind fondul european de dezvoltare regionala, fondul social european, fondul de coeziune si fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
 • Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economica si locuri de munca si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006;
 • Ordonanta de urgenta nr. 122/2020 privind unele masuri pentru asigurarea eficientizarii procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in România.

Documente necesare depunerii dosarelor

 1. Cerere de inscriere, Informare si Acord privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date – modele ce vor fi furnizate de catre Compartimentul Resurse Umane, la momentul depunerii dosarului de concurs;

2. Curriculum Vitae in format european;

3. Documente care atesta:

– experienta de minim 5 ani in activitati de gestionare a programelor finantate din fonduri europene:

 • Orice document(e) prin care poata fi demonstrata experienta solicitata (ex – Adeverinta eliberata de angajator / angajatori, Extras din REVISAL, eliberat de ITM, care sa ateste vechimea in specialitate, Contracte de munca, Fise de post, etc.)
 • experienta de minim 2 ani in pozitie de conducere, in cadrul unei Autoritati de Management sau Minister de resort in cadrul carora functioneaza AM-urile:
 • Orice document(e) prin care poata fi demonstrata experienta solicitata (ex – Adeverinta eliberata de angajator, Fisa de post, etc.)

4. Cazierul judiciar;

5. Cartea de identitate/buletinul de identitate;

6. Actul (diploma) de studii;

7. Diplome, acte doveditoare a calificarii si experientei profesionale, cursuri, etc.

Dosarele de candidatura vor fi transmise in format scanat, la adresa de e-mail: office@adroltenia.ro, in perioada 23 – 25 septembrie 2020.

Conditii de organizare a concursului

1. Aprobarea dosarului de candidatura

      Dosarele de candidatura vor fi verificate si raspunul privind aprobarea / respingerea acestuia va fi furnizat pe e-mail, in data de 28.09.2020.

2. Sustinerea interviului se va face on-line, in data de 30.09.2020 (doar candidatii ale caror dosare au fost aprobate).

Candidatul / candidatii ale caror dosare au fost aprobate, vor primi link-ul de logare pentru sustinerea interviului on-line si informatii privind ora de susutinere, in mail-ul transmis in data de 28.09.2020, privind aprobarea dosarului de candidatura.