Home16Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia intenționează sa închirieze un imobil

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia intenționează sa închirieze un imobil

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia intenționează sa închirieze un imobil care să îndeplinească  următoarele criterii:

  • regim juridic – cladirea sa nu fie grevata de sarcini (extras de carte funciara);
  • cladire cu spatii pentru  birouri/depozitare si locuri de parcare(minim 20 de locuri de parcare);
  • suprafata utila minim de 1400 mp;
  • disponibilitatea proprietarului de a amenaja spatiul conform cerintelor stabilite de locatar, pentru o buna utilitate;
  • spatiul sa fie functional, si sa aiba acces la utilitati: apa, canal, incalzire, aer conditionat, electricitate, fibra optica, etc.;
  • durtata contractului de inchiriere : 31.12.2021, cu posibilitatea de prelungire.

Persoanele interesate pot depune personal sau prin posta/ curier oferte pana la data de 16.10.2020, orele 16.30, la sediul ADR SV Oltenia ,Craiova,  Al. Teatrului nr. 1, jud. Dolj.

Ofertele vor fi prezentate/ trimise in plic sigilat cu mențiunea:  „A nu se deschide pana la data de 20.10.2020” si vor conține:

– o descriere tehnica a spațiului (grad de finisare utilități, prezentarea  modului in care spațiul răspunde cerințelor ADR SV Oltenia, schițe, etc.) însoțita de extrasul de carte funciara, din care sa reiasa ca imobilul nu este grevat de sarcini, ipotecat, etc.;

– o oferta financiara in care se va evidenția suprafața oferita spre închiriere, prețul solicitat pe mp si prețul total solicitat (incluzând TVA daca este cazul). Mentionam ca selectia va cuprinde ofertele cu pretul cel mai scazut.

Imobilele pentru care se depun oferte trebuie sa poată fi vizitate de către o comisie de selecție a ADR SV Oltenia in perioada 21.10.2020-23.10.2020;

Rezultatele selecției vor fi anunțate pana la data de 28.10.2020.