HomeUncategorizedADR SV Oltenia demareaza achizitia – „Servicii de formare profesionala pentru personalul ADR Sud-Vest Oltenia”

ADR SV Oltenia demareaza achizitia – „Servicii de formare profesionala pentru personalul ADR Sud-Vest Oltenia”

Valoare totala estimata : 162.030,00 Lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret
COD CPV 80530000-8 – Servicii de formare profesională
Detalii depunere oferte:
• Oferta si documentele insotitoare ale acesteia se vor transmite pe e-mail, la adresa: office@adroltenia.ro, pana la data limita de depunere a ofertelor 03.04.2023 ora 12.00
• Documentele vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.
• Toate cerintele autoritatii contractante se regasesc in caietul de sarcini atasat.
• Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire sa depuna doua sau mai multe oferte individuale, sub sanctiunea excluderii din competitie a tututuror ofertelor în cauza.
Pentru informatii suplimentare sau clarificari se va transmite o solicitare in scris, pe adresa de e-mail a institutiei: office@adroltenia.ro, cu pana la 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Eventualele raspunsuri la clarificarile legate de documentatia de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, in sectiunea Achizitii Publice.