HomeUncategorizedADR SV Oltenia demareaza achizitia – „Servicii cazare si pensiune completa pentru angajatii ADR Sud-Vest Oltenia, in vederea instruirii acestora”

ADR SV Oltenia demareaza achizitia – „Servicii cazare si pensiune completa pentru angajatii ADR Sud-Vest Oltenia, in vederea instruirii acestora”

ADR SV Oltenia demareaza achizitia – „Servicii cazare si pensiune completa pentru angajatii ADR Sud-Vest Oltenia, in vederea instruirii acestora”
Valoare totala estimata = 386.736,00 Lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret COD CPV
55110000-4 servicii de cazare la hotel; 553000-3 servicii de restaurant si servire a mancarii


Detalii depunere oferte:
Oferta si documentele insotitoare ale acesteia se vor transmite pe e-mail, la adresa:
office@adroltenia.ro, pana la data limita de depunere a ofertelor 18.04.2023, ora 12.00.
Documentele vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.
Toate cerintele autoritatii contractante se regasesc in caietul de sarcini atasat.
Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire sa depuna doua sau mai multe oferte individuale, sub sanctiunea excluderii din competitie a tututuror ofertelor în cauza.

Pentru informatii suplimentare sau clarificari se va transmite o solicitare in scris, pe adresa de email a institutiei: office@adroltenia.ro, cu pana la 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Eventualele raspunsuri la clarificarile legate de documentatia de atribuire vor fi postate pe siteul www.adroltenia.ro, in sectiunea Achizitii Publice.

Caiet de sarcini ”Servicii cazare si pensiune completa pentru angajatii ADR Sud-Vest Oltenia, in vederea instruirii acestora”