HomeAchizitie publicaADR SV Oltenia demareaza achizitia – „Servicii instruire pentru personal OI POR si suport”

ADR SV Oltenia demareaza achizitia – „Servicii instruire pentru personal OI POR si suport”

ADR SV Oltenia demareaza achizitia – „Servicii instruire pentru personal OI POR si suport”

Anuntul de participare pentru aceasta achizitie a fost publicat si in SEAP cu acelasi titlu

 

Valoare totala estimata = 275.519,20 Lei fara TVA

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

COD CPV 80511000-9 Servicii de formare a angajaţilor

 

Detalii depunere oferte:

  • Pentru a participa la aceasta achizitie toti ofertantii trebuie sa aiba calitatea de persoana juridica, inscrisa in SEAP.
  • Ofertele financiare pentru aceasta achizitie vor fi postate in catalogul electronic SEAP, cu specificarea numarului anuntului atribuit de SEAP acestuia.
  • Oferta tehnica si documentele insotitoare ale acesteia se vor transmite pe e-mail, la adresa: office@adroltenia.ro, pana la data limita de depunere a ofertelor 28.09.2018. Documentele vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.
  • Toate cerintele autoritatii contractante se regasesc in caietul de sarcini atasat.
  • Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire sa depuna doua sau mai multe oferte individuale, sub sanctiunea excluderii din competitie a tututuror ofertelor în cauza.

Pentru informatii suplimentare sau clarificari se va transmite o solicitare in scris, pe adresa de e-mail a institutiei: office@adroltenia.ro, cu pana la 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Eventualele raspunsuri la clarificarile legate de documentatia de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, atat in sectiunea Achizitii cat si in cadrul anuntului publicat special pentru achizitie.

Caiet-de-sarcini-servicii-instruire-OI-si-Suport.pdf (87 downloads) Formulare.zip (73 downloads) Clarificare-1-postare.docx (70 downloads)