HomeAchizitie publicaADR SV Oltenia demareaza procedura de achizitie simplificata proprie – “Servicii instruire pentru personalul OI POR si personalul serviciilor suport”

ADR SV Oltenia demareaza procedura de achizitie simplificata proprie – “Servicii instruire pentru personalul OI POR si personalul serviciilor suport”

ADR SV Oltenia demareaza procedura de achizitie simplificata proprie – “Servicii instruire pentru personalul OI POR si personalul serviciilor suport”
Anuntul de participare pentru aceasta achizitie a fost publicat si in SEAP cu acelasi titlu.

Valoare totala estimata = : 177.912 Lei fara TVA

Detalii depunere oferte:
Pentru a participa la aceasta achizitie toti ofertantii trebuie sa aiba calitatea de persoana juridica, inscrisa in SEAP. Ofertele financiare pentru aceasta achizitie vor fi postate in catalogul electronic SEAP, cu specificarea numarului anuntului atribuit de SEAP acestuia
Oferta tehnica si documentele insotitoare ale acesteia se vor transmite pe e-mail, la adresa: office@adroltenia.ro, pana la data limita de depunere a ofertelor.

Documentele vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.
Pentru informatii suplimentare sau clarificari se va transmite o solicitare in scris, pe adresa de e-mail a institutiei: office@adroltenia.ro

Ofertele se primesc pana in data de 17.08.2017
Documente: Caiet sarcini, Formulare

Caiet-de-sarcini-servicii-instruire.pdf (247 downloads) Formulare.zip (218 downloads)

11.08.2017 – Avand in vedere numarul de documente ce trebuie pregatite in vederea transmiterii ofertei, numarul mic de zilele lucratoare disponibile, precum si solicitarile primite din partea unor potentiali ofertanti de a prelungi perioada de transmitere oferte, va comunicam faptul ca autoritatea contractanta a hotarat prelungirea perioadei de transmitere oferte pana la data 23.08.2017.

Clarificari – 16.08.2017

Clarificare-nr.1-1.docx (171 downloads) Clarificare-nr.2-1.docx (153 downloads) Clarificare-nr.3-1.docx (163 downloads) Clarificare-nr.4.docx (160 downloads) Clarificarea-nr.5.docx (157 downloads)