HomeAchizitie publicaADR SV Oltenia demareaza procedura de achizitie directa – „Servicii de elaborare a Planului de Actiune privind transportul si mobilitatea in regiunea SV Oltenia” – in cadrul proiectului REGIO-MOB

ADR SV Oltenia demareaza procedura de achizitie directa – „Servicii de elaborare a Planului de Actiune privind transportul si mobilitatea in regiunea SV Oltenia” – in cadrul proiectului REGIO-MOB

ADR SV Oltenia demareaza procedura de achizitie directa – „Servicii de elaborare a Planului de Actiune privind transportul si mobilitatea in regiunea SV Oltenia” – in cadrul proiectului REGIO-MOB

Valoare totala estimata = : 37.326 Lei fara TVA

Detalii depunere oferte:

Oferta insotita de documentele solicitate prin caietul de sarcini, se vor transmite in format electronic, scanate, pe e-mailul institutiei, la adresa: office@adroltenia.ro, pana la data limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.

Pentru informatii suplimentare sau clarificari legate de documentatia de atribuire se va transmite o solicitare in scris, pe adresa de e-mail a institutiei: office@adroltenia.ro

Raspunsurile la clarificari vor fi transmise solicitantilor, si de asemenea vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, sectiunea Achizitii Publice, in cadrul anuntului publicat special pentru achizitie.

Ofertele se primesc pana in data de 18.09.2017, ora 14:00

Documente atasate: Caiet de sarcini

Caiet-de-sarcini-Servicii-de-elaborare-a-Planului-de-Actiune-privind-transportul-si-mobilitatea.pdf (184 downloads)