HomeAchizitie publicaADR SV Oltenia demareaza achizitia – „Servicii instruire pentru personal OI POR, suport si reprezentanti ai beneficiarilor POR 2014-2020”

ADR SV Oltenia demareaza achizitia – „Servicii instruire pentru personal OI POR, suport si reprezentanti ai beneficiarilor POR 2014-2020”

ADR SV Oltenia demareaza achizitia – „Servicii instruire pentru personal OI POR, suport si reprezentanti ai beneficiarilor POR 2014-2020”

Anuntul de participare pentru aceasta achizitie a fost publicat si in SEAP cu acelasi titlu

Valoare totala estimata = 368.169 Lei fara TVA

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

COD CPV LOT 1 – 80511000-9 Servicii de formare a angajaţilor

LOT 2  – 80530000-8 Servicii de formare profesională

Detalii depunere oferte:

  • Pentru a participa la aceasta achizitie toti ofertantii trebuie sa aiba calitatea de persoana juridica, inscrisa in SEAP.
  • Ofertele financiare pentru aceasta achizitie vor fi postate in catalogul electronic SEAP, cu specificarea numarului anuntului atribuit de SEAP acestuia.
  • Oferta tehnica si documentele insotitoare ale acesteia se vor transmite pe e-mail, la adresa: office@adroltenia.ro, pana la data limita de depunere a ofertelor 18.07.2018. Documentele vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.
  • Toate cerintele autoritatii contractante se regasesc in caietul de sarcini atasat.
  • Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire sa depuna doua sau mai multe oferte individuale, sub sanctiunea excluderii din competitie a tututuror ofertelor în cauza.
  • Ofertantul poate depune oferta pentru 1 dintre loturi sau ambele loturi.

Pentru informatii suplimentare sau clarificari se va transmite o solicitare in scris, pe adresa de e-mail a institutiei: office@adroltenia.ro

Eventualele raspunsuri la clarificarile legate de documentatia de atribuire vor fi postate pe site-ul www.adroltenia.ro, atat in sectiunea Achizitii cat si in cadrul anuntului publicat special pentru achizitie.

Caiet-de-sarcini-servicii-instruire-LOT-1-OI.pdf (99 downloads) Caiet-de-sarcini-instruiri-LOT-2-Beneficiari-POR.pdf (87 downloads) Formulare-ambele-loturi.zip (85 downloads)

Raspuns clarificare nr.1 – LOT 1 pentru achizita – „Servicii instruire pentru personal OI POR, suport si reprezentanti ai beneficiarilor POR 2014-2020”

Raspuns-clarificare-LOT-1-1-postare.pdf (102 downloads)

Raspuns clarificare nr.2 – LOT 1 pentru achizita – „Servicii instruire pentru personal OI POR, suport si reprezentanti ai beneficiarilor POR 2014-2020”

Dotis-Training-LOT-1-2-postare-1.pdf (86 downloads)

Raspuns clarificare nr.3 pentru achizita – „Servicii instruire pentru personal OI POR, suport si reprezentanti ai beneficiarilor POR 2014-2020”

Clarificare-3.pdf (80 downloads)

Raspuns clarificare nr.4 pentru achizita – „Servicii instruire pentru personal OI POR, suport si reprezentanti ai beneficiarilor POR 2014-2020”

Clarificare-4-postare.pdf (98 downloads)