HomeAchizitie publicaADR SV Oltenia demareaza achizitia – „Servicii elaborare si tiparire materiale de informare 2018-2019”

ADR SV Oltenia demareaza achizitia – „Servicii elaborare si tiparire materiale de informare 2018-2019”

ADR SV Oltenia demareaza achizitia – „Servicii elaborare si tiparire materiale de informare 2018-2019”

Anuntul de participare pentru aceasta achizitie a fost publicat si in SEAP cu acelasi titlu

Valoare totala estimata = 24.043 Lei fara TVA

Criterii adjudecare: Pretul cel mai scazut

Detalii depunere oferte:

  • Pentru a participa la aceasta achizitie toti ofertantii trebuie sa aiba calitatea de persoana juridica, inscrisa in SEAP.
  • Ofertele tehnico-financiare si documentele insotitoare ale acesteia se vor transmite in format electronic pe e-mail-ul institutiei: office@adroltenia.ro, pana la data limita de depunere a ofertelor. Documentele vor fi semnate pe fiecare pagina de reprezentantul autorizat corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. Orice stersatura, adaugire, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana autorizata sa semneze oferta.
  • Ofertantii trebuie sa-si asume realizarea tuturor cerintelor solicitate de autoritatea contractanta, pentru ca ofertele sa fie conforme.
  • Ofertantului castigator i se va solicita postarea ofertei financiare in catalogul electronic SEAP, pentru a permite realizarea achizitiei prin intermediul acestuia.
  • Toate cerintele autoritatii contractante se regasesc in caietul de sarcini atasat.
  • Data limita transmitere oferte tehnico-financiare pe e-mailul institutiei office@adroltenia.ro.: 29.05.2018

Pentru informatii suplimentare sau clarificari se va transmite o solicitare in scris, pe adresa de e-mail a institutiei: office@adroltenia.ro

Caiet-sarcini-„Servicii-elaborare-si-tiparire-materiale-de-informare-2018-2019”.pdf (94 downloads) Raspuns-clarificari-1-22.05.2018.pdf (110 downloads)