HomeUncategorizedA fost publicat corrigendumul la Ghidul solicitantului pentru apelurile privind infrastructura educațională al căror beneficiar este Ministerul Educației Naționale

A fost publicat corrigendumul la Ghidul solicitantului pentru apelurile privind infrastructura educațională al căror beneficiar este Ministerul Educației Naționale

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a publicat corrigendumul Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte   nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7regiuni și POR/10/2018/10/10.1a/APC/BI (infrastructura de învățământ preșcolar), și, respectiv, POR/10/2018/10/10.1b/APC/7regiuni și POR/10/2018/10/10.1b/APC/BI (infrastructura de învățământ obligatoriu), în cadrul Axei prioritare 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectivul Specific 10.1 – Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, din cadrul POR 2014-2020.

ghid.zip (86 downloads) ordin5567.pdf (73 downloads) Sinteza-modificari_August_2018.doc (77 downloads)