Home19A fost lansat un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiţii 2.2 – IMM a POR 2014-2020

A fost lansat un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiţii 2.2 – IMM a POR 2014-2020

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a relansat apelul de proiecte aferent Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Acest apel de proiecte este de tip competitiv. Regiunii Sud-Vest Oltenia îi revine o alocare în valoare de 17,955 milioane euro.

Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 30.10.2020, ora 12:00 – 30.11.2020, ora 12:00.

Pot solicita finanțare societățile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural. Nu sunt eligibili solicitanții care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional includ:

  • Construirea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
  • Dotarea cu active corporale, necorporale.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 1,5 milioane euro și maximum 6 milioane euro.

Pentru mai multe detalii dati click aici