Home18„A FOST APROBAT GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU AL TREILEA APEL DE PROIECTE PENTRU ÎNTREPRINDERI DE ECONOMIE SOCIALĂ DE INSERȚIE POR/2021/9/9.1/3/ÎNTREPRINDERI, PI 9.1, DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC)”

„A FOST APROBAT GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU AL TREILEA APEL DE PROIECTE PENTRU ÎNTREPRINDERI DE ECONOMIE SOCIALĂ DE INSERȚIE POR/2021/9/9.1/3/ÎNTREPRINDERI, PI 9.1, DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC)”

În data de 08.07.2021, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020  a publicat Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 967/08.07.2021. Ghidul se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locală prin mecanismul DLRC, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 14.07.2021, ora 10.00, iar termenul limită de depunere a proiectelor este 15.09.2021, ora 14.00.

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul Programului, www.inforegio.ro.   Date și informații suplimentare despre acest subiect pot fi oferite de d-nul Gabriel Burada, Șef Compartiment SDU, tel/fax: 0251/412780, e-mail: gabriel.burada@adroltenia.ro