HomeZone defavorizate

Zone defavorizate

CADRUL GENERAL

Politica zonelor defavorizate reprezinta o componenta distincta a politicii de dezvoltare regionala, fiind determinata de existenta unor areale dezavantajate din anumite puncte de vedere (socio-economic, structural, pozitie geografica etc.), care trebuie identificate in scopul luarii unor masuri specifice care sa ajute la redresarea lor.

În conformitate cu Programele de guvernare din perioada 1996-2005, autoritatile statului au promovat  politici de dezvoltare economică şi socială, în vederea redresării unor zone grav afectate de restructurări industriale, de disponibilizări masive, precum şi a celor miniere, denumite „zone defavorizate”, prin atragerea de investiţii în aceste zone.

Suportul principal acordat investitorilor în aceste zone îl reprezintă facilităţile fiscale (scutire impozit pe profit, scutire taxe vamale şi TVA etc.) pe termen lung (până la 10 ani pentru 28 de zone, până la 5 ani pentru o zonă şi până la 3 ani pentru 6 zone defavorizate), acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/1998, privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare.

Pentru atingerea obiectivelor în domeniul zonelor defavorizate, respectiv „diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării echilibrate şi pe revitalizarea zonelor defavorizate precum şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre”, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA este autoritate de implementare care monitorizează activitatea din cadrul acestor zone, precum si indeplinirea obligatiilor ce le revin beneficiarilor de facilitati acordate potrivit legii. Monitorizarea presupune un proces ciclic şi permanent.

Domeniul de activitate: Administrarea si monitorizarea zonelor defavorizate

In cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA are rolul de autoritate de implementare in domeniul zonelor defavorizate, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Cadrul legislativ

Legislaţia care reglementează domeniul zonelor defavorizate:

  • In vederea reglementarii politicii in domeniul zonelor defavorizate si pentru evidentierea clara a regimului de acordare a zonei defavorizate, a facilitatilor de care beneficiaza intreprinzatorii, precum si drepturile si obligatiile care rezulta din acestea, in 1998 a fost aprobata OUG nr. 24 privind regimul zonelor defavorizate.

 

  • În anul 2000 a intrat în vigoare Ordonanţa Guvernului nr.75/2000 prin care s-au adus o serie de modificări Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. Cea mai importantă dintre acestea se referă la acordarea scutirii de la plata taxelor vamale pentru materiile prime importate în vederea realizării producţiei în zona defavorizată (anterior acestei date, facilitatea consta în restituirea de taxe vamale).
  • Pe 6 iulie 2000 au intrat în vigoare trei Hotărâri ale Guvernului nr. 520, 521, 522/2000 privind aprobarea programelor speciale pentru zone defavorizate “Dezvoltarea afacerilor”, “Sprijinirea investiţiilor” şi “Sprijinirea activităţilor agricole din mediul rural”. În toamna anului 2000 a avut loc sesiunea de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse în cadrul acestor programe speciale, iar la sfârşitul lunii decembrie s-au semnat contractele (în număr de 83) între Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională (ANDR) şi societăţile comerciale care au întrunit punctajul necesar.

 

  • Politica în domeniul zonelor defavorizate, urmărită cu interes inclusiv de forul legislativ, prin aplicarea OG nr.75/2000 pentru modificarea OUG nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, îşi face resimţite efectele pozitive în teritoriu.

 

  • În vederea clarificării, simplificării şi aplicării eficiente a normelor legale în materie,  au fost modificate si republicate Normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 728/2001. Astfel, s-a urmărit  atât clarificarea termenilor şi stabilirea condiţiilor de acordare a stimulentelor prevăzute, pentru a veni în sprijinul întreprinzătorilor, cât şi aplicarea eficientă în vederea atingerii obiectivelor pentru care se promovează această politică.

 

  • În perioada 1998 – 2001 au fost declarate 35 de zone defavorizate in Romania

In cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia au fost declarate 3 zone defavorizate, situate in judetul Gorj, dupa cum urmeaza:

–       Zona Albeni             – declarata prin HG 191/1999

–       Zona Schela             – declarata prin HG 192/1999

–       Zona Motru-Rovinari             – declarata prin HG 193/1999

Toate aceste zone defavorizate sunt localizate pe teritoriul judetului Gorj, avand o suprafata totala de 1.282 km2.

Beneficiarii acestui program au fost societăţile comerciale cu capital privat integral românesc, care îşi desfăşoară activitatea în interiorul zonei defavorizate şi care doresc să îşi dezvolte afacerea sau să demareze o investiţie nouă în zone defavorizate.

Sprijinirea întreprinzătorilor prin acest program a constat în acordarea de ajutoare financiare nerambursabile pentru începerea, dezvoltarea sau finalizarea unor investiţii productive mari în zonele defavorizate.

In prezent, in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, isi desfasoara activitatea un numar de 59 agenti economici, care poseda certificat de investitor in zone defavorizate.

ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL ZONELOR DEFAVORIZATE:

Principalele legi si ordonante de guvern care reglementeaza activitatea in zone defavorizate in Romania:

ORDONANTA DE URGENTA nr. 24/1998 – privind regimul zonelor defavorizate

HOTARARE DE GUVERN nr. 728/2000 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicata, cu modificarile ulterioare

HOTARARE DE GUVERN nr. 1028/2001 – privind modificarea art. 8 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G.  nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicata, cu modificarile ulterioare, aprobate prin H.G. nr. 728/2001.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia este autoritate de implementare in domeniul zonelor devaforizate in cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia, si este mandatata prin lege sa asigure o serie de servicii legate de facilitatile acordate firmelor care detin certificatul de investitor in zone defavorizate in Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia.

Din anul 1999 pana in prezent Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia a eliberat un numar de 155 certificate definitive de investitor in zone defavorizate.

La ora actuala detin certificate de investitor in zone defavorizate 59 de agenti economici, in domeniile economice prioritare prevazute de legislatia in vigoare referitoare la zonele defavorizate.

Repartizarea pe sectoare de activitate a agentilor economici detinatori de certificate de investitor in zone defavorizate in Regiunea SV OLTENIA

Nr crt

SECTOR PRIORITAR DE ACTIVITATE

Numar de agenti economici detinatori de certificat ZD

1

Productie industriala

31

2

Industrie alimentara

14

3

Constructii

9

4

Servicii

5

 

TOTAL

59