HomeUncategorizedCONSULTARE PUBLICA – GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PRIORITATEA DE INVESTITIE 1.1, OPERATIUNEA C – IMM IN PARTENERIAT CU ITT, si operatiunea a – sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic

CONSULTARE PUBLICA – GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PRIORITATEA DE INVESTITIE 1.1, OPERATIUNEA C – IMM IN PARTENERIAT CU ITT, si operatiunea a – sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în consultare publică, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei 1 „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1, operațiunea C – IMM în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic (ITT) si opreatiunea A – sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic.

Eventualele observații asupra ghidurilor propuse se vor transmite la adresa de email regio@mdrap.ro, până la data de 28.05.2017, ora 16.00 (pentru Operatiunea C) si respectiv 30.05.2017, ora 16:00 (pentru Operatiunea A). La acestea se va răspunde centralizat odată cu publicarea documentului aprobat sau odată cu o nouă consultare publică a documentului menționat, dacă va fi cazul.

Nu se va răspunde la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific și respectarea criterilor de conformitate/ eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții la finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.

Forma finală a ghidului va fi publicată odată cu finalizarea analizelor regionale privind identificarea domeniilor regionale de specializare inteligentă.

Ghid Specific PI 1.1 – Operatiunea A – consultare publica – draft 1 (mai 2017)

3_1-Anexe.zip (174 downloads) 3_2-Ghid-specific-1.1.A.pdf (209 downloads) 3_3-Modele.zip (163 downloads)

Ghid Specific PI 1.1 – Operatiunea C – consultare publica – draft 1 (mai 2017)

3_1.zip (164 downloads) 3_2.zip (150 downloads) 3_3.zip (199 downloads)